CTTNHH HUỲNH QUÍ
Đăng lúc: 09-12-2012 11:05:51 AM | Đã xem: 1445 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Driver Index
 

Giới thiệu về MEKONGSKY.COM

  MEKONGSKY.COM Thành viên sáng  lập:   Trần Vũ Tính   Nguyễn Nhật Quang   Nguyễn Nhật Tân      Hoàn cảnh ra đời:             Năm 2008, với ý tưởng ban đầu của nhóm gồm Tính, Quang, Tân xây dựng một...