CTTNHH HUỲNH QUÍ
Cao trào cách mạng 1936-1939 ở Cần Thơ

Cao trào cách mạng 1936-1939 ở Cần Thơ

Năm 1936, nhận thấy tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi cho ta : ở Pháp, mặt trận nhân dân thắng cử và lên nắm quyền, ban bố một số cải cách đối với thuộc địa, theo đó, nhiều cán bộ, đảng viên của ta bị giam ở ở nhà tù đế quốc được thả về; Ban chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (26/7/1936) ở Thượng Hải (Trung Quốc) để bàn về đường lối và chủ trương đấu tranh trong giai đoạn cách mạng mới. HộI nghị chủ trương thành lập “Mặt trận nhân dân phản đến Đông Dương” tức “Mặt trận dân chủ Đông Dương”.

Đăng lúc: 27-07-2012 01:23:39 PM | Đã xem: 2719 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cần Thơ Qua Các Thời Kỳ
Cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 giành chính quyền về tay nhân dân Cần Thơ

Cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 1945 giành chính quyền về tay nhân dân Cần Thơ

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, tình hình trong nước hết sức rối ren, cuộc sống của nhân dân càng thêm thống khổ bởi chính sách đàn áp, vơ vét của Nhật. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chủ trương “Đánh đuổi Pháp - Nhật” , phát động phong trào chống Nhật cứu nước, tạo cao trào cho tổng khởi nghĩa. Tỉnh ủy Cần Thơ gấp rút xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất, nhanh chóng tập hợp lực lượng nhất là nắm các tôn giáo (Cao Đài, Hòa Hảo). Đồng thời, Liên tỉnh ủy miền Tây được thành lập nhằm củng cố vững chắc cơ cấu lãnh đạo phong trào quần chúng ở các tỉnh miền Tây.

Đăng lúc: 27-07-2012 01:18:52 PM | Đã xem: 2864 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cần Thơ Qua Các Thời Kỳ
ảnh minh họa

Kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, chính quyền cách mạng và nhân dân tỉnh Cần Thơ bước vào giai đoạn cách mạng mới trong hoàn cảnh và điều kiện mới, chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị bảo vệ Hiệp định Genève và thành quả cách mạng. Quân dân toàn tỉnh ra sức xây dựng đời sống mới, mặt khác, vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu chống lại các thế lực phá hoại và chống ảo tưởng hòa bình, ngủ quên trên chiến thắng; ý chí và niềm tin của nhân dân vào cách mạng được củng cố hơn lúc nào hết.

Đăng lúc: 27-07-2012 01:16:09 PM | Đã xem: 12038 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cần Thơ Qua Các Thời Kỳ
Kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954

Kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, chính quyền nhân dân mới thành lập ra sức củng cố và xây dựng cơ sở cách mạng trong tình hình mới, bên cạnh đó vẫn hết sức đề cao công tác chuẩn bị cho những cuộc chiến mới, bởi vì ngay trong thời điểm đã giành được chính quyền thì tình hình trong nước lẫn quốc tế vẫn rất phức tạp, nhiều thế lực phản động và thù địch vẫn tiếp tục hoạt động và đe dọa chính quyền non nớt mới thành lập.

Đăng lúc: 27-07-2012 01:14:40 PM | Đã xem: 10744 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cần Thơ Qua Các Thời Kỳ
Cần Thơ qua các thời kỳ lịch sử

Cần Thơ qua các thời kỳ lịch sử

Năm 1739, vùng đất Cần Thơ được khai mở và chính thức có mặt trên dư đồ Việt Nam với tên gọi là Trấn Giang. Cùng với những thăng trầm của lịch sử dân tộc, vùng đất Trấn Giang

Đăng lúc: 27-07-2012 01:09:44 PM | Đã xem: 5052 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Cần Thơ Qua Các Thời Kỳ
 

Giới thiệu về MEKONGSKY.COM

  MEKONGSKY.COM Thành viên sáng  lập:   Trần Vũ Tính   Nguyễn Nhật Quang   Nguyễn Nhật Tân      Hoàn cảnh ra đời:             Năm 2008, với ý tưởng ban đầu của nhóm gồm Tính, Quang, Tân xây dựng một...